Skapa nytt konto

Kontouppgifter
Fakturauppgifter
Det är mycket viktigt att fakturauppgifterna är korrekta. Avsaknad av t.ex. referens eller projektnummer (om det behöver anges) kan medföra att molntjänsten stängs av.

Detta är en operatörskod för ditt e-fakturamottagande. I många fall kan den lämnas tom.

Inga kostnader uppstår innan givarna har aktiverats.

Momsregistreringsnummer behöver anges om ditt säte är utanför Sverige och du vill ha avdragsrätt för moms exempelvis via omvänd skattskyldighet.

Molntjänst

Användarnamnet måste vara minst 6 tecken långt.

Lösenordet måste vara minst 10 tecken långt och innehålla minst en siffra.

Övrig information till Celsicom